Xe tải ben Chiến Thắng

MẪU XE GIÁ THAM KHẢO
Xe tải ben Chiến Thắng 6.8 tấn hai cầu (CT6.80TD1/4×4) 585,000,000
Xe tải ben Chiến Thắng FAW FW7.75D1/4×4 670,000,000
Xe tải ben Chiến Thắng 5.8 tấn Dayun DY5.80/TD1 00
Xe tải ben Chiến Thắng 2.35 tấn 316,700,000
Xe tải ben Chiến Thắng 4.35 tấn Dayun DY4.35/TD1 415,500,000
Xe tải ben Waw Chiến Thắng 5.9 tấn 00
Xe tải ben Chiến Thắng 4.65 tấn 2 cầu 437,800,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0353.274.859 để biết thêm chi tiết


 

Xe tải thùng lửng Chiến Thắng

MẪU XE GIÁ THAM KHẢO
Xe ô tô tải thùng lửng KENBO KB-SX/CTH.TL2 (xanh) 00
Xe ô tô tải thùng lửng KENBO KB-SX/CTH.TL2 (Trắng) 00

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0353.274.859 để biết thêm chi tiết


 

Xe tải thùng kín Chiến Thắng

MẪU XE GIÁ THAM KHẢO
Xe ô tải thùng kín KENBO KB-SX/CTH.TK2 (Vàng) 218,000,000
Xe ô tải thùng kín KENBO KB-SX/CTH.TK1 (xanh) 213,000,000
Xe ô tô tải thùng kín KENBO KB-SX/CTH.TK1 (đỏ) 213,000,000
Xe ô tô tải thùng kín KENBO KB-SX/CTH.TK1 (trắng) 213,000,000
Xe ô tô tải thùng kín KENBO KB-SX/CTH.TK2 (trắng) 213,000,000
Xe ô tải thùng kín KENBO KB-SX/CTH.TK3 221,000,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0353.274.859 để biết thêm chi tiết


 

Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng

MẪU XE GIÁ THAM KHẢO
Xe tải thùng khung mui KENBO KB0.99TL2/KM2 (Màu Cam) 205,400,000
Xe tải thùng khung mui KENBO KB0.99TL2/KM2 (Màu Trắng) 205,400,000
Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng WAW WZ6.20/TM1 00
Xe tải thùng khung mui Chiến Thắng WAW SX/CTH.TM1 00
Xe tải thùng khung mui KENBO KB0.99TL2/KM2 (Màu Xanh) 205,400,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0353.274.859 để biết thêm chi tiết


 

Xe tải Van Chiến Thắng

MẪU XE GIÁ THAM KHẢO
Ôtô Tải VAN – KENBO KB0.95/TV1 00
Xe tải VAN KENBO KB0.495/TV3 247,000,000
Xe ô tô tải VAN KENBO KB0.945/TV4 00
Xe ô tô tải VAN KENBO KB0.65/TV2 233,000,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0353.274.859 để biết thêm chi tiết


 

Xe tải sat xi Chiến Thắng

MẪU XE GIÁ THAM KHẢO
Ôtô Sát xi tải WAW SX 00
Ôtô Sát xi Tải – KENBO KB-SX 00

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0353.274.859 để biết thêm chi tiết


 

back to top